Úvod

 

Mám veľmi rád jablká. Vždy na jar čakám, kedy sa jablone obsypú ružovými kvetmi a kedy začnú bzučať včely v ich korunách. Veľmi často s rodičmi chodím na výlety. Navštevujeme rôzne kúty Slovenska. Všimol som si, že jablone nekvitnú naraz v jeden týždeň v určitý mesiac na celom  území Slovenska. Chcel som sa dozvedieť, od čoho závisí rozkvitnutie jabloní.

V teoretickej časti som spracoval informácie o rôznych druhoch jabloní, aký majú jablone význam pre naše zdravie, zaujímavosti o jablkách. Zistil som ako sa treba o jablone starať, čo robiť aby boli jablká pekné a akých nepriateľov – škotcov jablone majú. V praktickej časti som realizoval malý výskum. Sledoval som teplotu v rôznych častiach Slovenska, zberal som fotodokumentáciu o troch jabloniach.

Cieľom mojej práce je zistiť, kedy kvitnú jablone v rôznych kútoch Slovenskej republiky. Vybral som si Severné Slovensko – mesto Bytča, Východné Slovensko – mesto Hrabušice , Západné Slovensko – obec Čereňany. V týchto obciach som počas štyroch mesiacov sledoval jablone a fotografoval som ich. Pri práci mi pomáhali priatelia, ktorí bývajú v jednotlivých mestách a obciach, rodičia, starí rodičia. V závere výskumu som svoje zistenia uviedol a vyhodnotil.

V práci som využil rozhovor s ovocinárom, emailovú komunikáciu, fotoaparát, internet, tvorbu webovej stránky, fotogalériu, graf a tabuľky.

Vyhľadávanie

Kontakt