Vyhodnotenie

Výskum bol zrealizovaný v troch častiach Slovenskej republiky. Predpokladám, že najskôr rozkvitnú jablone v nížinách na Západnom Slovensku a najneskôr rozkvitnú jablone na Východnom Slovensku v oblasti Slovenského raja.

 V nasledujúcej tabuľke uvádzam namerané hodnoty teplôt od februára do mája. Meranie teplôt bolo vždy raz za týždeň – v sobotu. Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti spolupracujúcich strán zo Západného a Severného Slovenska.

 

Západné Slovensko - Čereňany

Tabuľka nameraných hodnôt v °C v jednotlivých dňoch

Dátum

21.2

28.2

7.3

14.3

21.3

28.3

4.4

11.4

18.4

Teplota v °C

-2°C

0°C

7°C

9°C

6°C

13°C

18°C

22°C

24°C

Jablone rozkvitli 18. apríla 2009

 

 

Severné Slovensko – Bytča

Tabuľka nameraných hodnôt v °C v jednotlivých dňoch

Dátum

21.2

28.2

7.3

14.3

21.3

28.3

4.4

11.4

18.4

25.4

Teplota v °C

-4°C

-2°C

4°C

5°C

5°C

10°C

16°C

21°C

21°C

24°C

Jablone rozkvitli 25. apríla 2009

 

Východné Slovensko – Hrabušice

Tabuľka nameraných hodnôt v °C v jednotlivých dňoch

Dátum

21.2

28.2

7.3

14.3

21.3

28.3

4.4

11.4

18.4

25.4

2.5

Teplota v °C

-4°C

-2°C

4°C

5°C

5°C

10°C

16°C

21°C

21°C

22°C

24. °C

 Jablone rozkvitli 2. mája 2009

 

Porovnanie teplôt   - Z uvedených tabuliek vyplýva, že najvyššie teploty boli namerané na Západnom Slovensku. Najnižšie teploty boli namerané na Východnom Slovensku.

Teploty sme merali počas štyroch mesiacov v jednotlivých oblastiach Slovenska. Výskum sme začali v mesiaci február.  Najskôr (8.4.2009)rozkvitli jablone na Západnom Slovensku, pretože tam boli namerané najvyššie teploty. Najneskôr rozkvitli jablone na Východnom Slovensku (2.5.2009). Tu boli teploty namerané počas piatich mesiacov najnižšie. Okrem teploty vplýva na rozkvitnutie jabloní aj nadmorská výška obcí. Nadmorská výška mesta Bytča: 301 mnm, nadmorská výška obce Čereňany: 217 mnm, nadmorská výška obce Hrabušice: 548 mnm. Čím je nadmorská výška menšia, tým jablone skôr začnú kvitnúť. Čím je nadmorská výška väčšia, tým jablone kvitnú neskôr.

Môj predpoklad sa potvrdil. Najskôr rozkvitli jablone na Západnom Slovensku. Rozkvitnutie jabloní závisí od teploty, polohy a nadmorskej výšky. Medzi jednotlivými rozkvitnutiami je približne jeden týždeň rozdiel. Každá jabloň rozkvitla po jednom týždni.

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt